Na Strmac iznad grada

Na Staru godinu smo se Jozo i ja uputili na Strmac preko brda. Krenuli smo kroz Prkos i uspeli se na Slavču gdje smo uhvatili planinarsku stazu iz grada.

Promatramo Novu Gradišku i Cernik, kroz voćnjake i vinograde sa Slavče prelazimo na brdo Lipovicu. Kako odmičemo od jutra, zemlja se popušta, blata ima, ali navikli smo. Svoji smo. Na području Biljega moramo dobro odabrati stazu i zaobići akumulacijsko jezero Bačicu. U ovom dijelu markacija je u šumi, pa je u vrlo dobrom stanju, tako da znatno olakšava kretanje. Nakon prelaska potoka Bačice koji se ulijeva u istoimenu akumulaciju, kroz miješanu šumu dolazimo do planski sađenog borika koji je s vremenom dobio ime Borik. Šumskom cestom kroz Borik dolazimo na asfaltnu cestu Giletinci - Cernička Šagovina, pa nakon prelaska ceste u području Pajkovca nastavljamo prema našem cilju, ali smo prije uspona napravili i boemski doručak na travi. Čeka nas najstrmiji dio današnjeg izleta, za što smo nagrađeni dobrim vidikom s Perčina. Preko vrha Ravnog gaja spustili smo se do livade Predol. Nismo mogli odoljeti napraviti dužu pauzu na ugodnom zimskom suncu, pa smo se lagano spustiti na Strmac gdje nas je čekao auto kojeg smo jutros strateški ostavili na parkiralištu.
Dobra stara 2017-o, drago mi je da smo sreli.

Back to Top